Menu

Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a’r Glannau

Beth fydd Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a’r Glannau yn ei wneud?

  • Datblygu Canol Dinas fywiog a llewyrchus sy'n hwyluso twf weithgareddau gwerth uwch ac yn gweithredu fel sbardun allweddol ar gyfer yr economi ranbarthol
  • Darparu lle o ansawdd i fusnesau newydd i ddechrau a chefnogi twf busnesau sy’n bodoli eisoes

 

/media/1023/swan_content_1.jpg

Sut fydd Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a’r Glannau yn gwneud hyn?

Bydd prosiect Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau yn creu Ardal Fusnes Canol Dinas newydd a fydd yn darparu lle i weithio yn yr un man a chymorth i fusnesau sy'n dechrau a busnesau bach ochr yn ochr â menter fyd-eang.  Bydd y prosiect yn cynnwys;  

  • Pentref Digidol a Man Technoleg sy'n darparu swyddfeydd hyblyg a fforddiadwy i fusnesau technolegol newydd a rhai sy'n tyfu
  • Mae sgwâr ac arena digidol a fydd yn darparu cyfleusterau cynadledda a gofod digwyddiadau mawr ar gyfer diwydiannau technoleg a'r prifysgolion, harneisio'r gallu i dynnu ar 5G a thechnoleg y rhyngrwyd
  • Pentref Blychau a Rhodfa Arloesi yn creu gofod deori ac ardaloedd cyd-weithio ar gyfer busnesau a busnesau bach ar ddatblygiad y Glannau, gweithio ochr yn ochr â'r prifysgolion

Mae'r prosiect hyn yn rhan o strategaeth ehangach i ddatblygu Canol Dinas Abertawe.