Menu

Canolfan Gwasanaethau Digidol y Genedlaeth Nesaf

Beth fydd y prosiect CENGS yn ei wneud?

  • Cynyddu nifer y syniadau busnes technoleg y gellir eu defnyddio at ddibenion masnachol
  • Helpu busnesau technoleg newydd i ddechrau a thyfu ar draws y rhanbarth
  • Troi ‘syniadau’ newydd yn gyfleoedd masnachol

 

Sut fydd y prosiect CENGS yn gwneud hyn?

Bydd y prosiect CENGS yn golygu adeiladu canolfan dechnoleg CENGS newydd ym Maglan. Bydd y Ganolfan yn cynnig ystod o labordai a swyddfeydd i'r gymuned wyddonol ac i ddiwydiannau. Wrth wneud hynny bydd y ganolfan yn dod ynghyd ag ystod o arbenigwyr technegol a masnachol i bontio'r bwlch rhwng ymchwil a chymhwyso syniadau i ddiwydiant. O ganlyniad bydd y ganolfan yn gyfrwng i droi data o safon fyd-eang yn gyfleoedd masnachol, gan gynyddu'r gallu i lansio, datblygu a thyfu systemau a datrysiadau masnachol.