Menu

Seilwaith Digidol

Beth fydd y seilwaith digidol yn ei wneud?

  • Gosod Dinas-Ranbarth Bae Abertawe fel porth rhyngrwyd rhyngwladol ar gyfer datblygu a ddarparu rhaglenni a wasanaethau digidol newydd
  • Gwella seilwaith digidol a rhwydweithiau di-wifr genhedlaeth nesaf a fydd yn galluogi arloesedd ac entrepreneuriaeth yn ardaloedd trefol a gwledig y rhanbarth
  • Datblygu seilwaith digidol i gefnogi sectorau allweddol gan gynnwys ynni, gweithgynhyrchu a gwyddorau bywyd

 

Sut fydd y seilwaith digidol yn gwneud hyn?

Bydd y prosiect seilwaith digidol yn manteisio i'r eithaf ar y cebl ffeibr optig trawsatlantig a fydd yn ymestyn o dan y môr o Efrog Newydd i Fae Oxwich. Bydd Canolfan Ddata seiliedig ar Gwmwl yn cael ei datblygu ym Mharth Menter Glannau Port Talbot a fydd yn gallu ymdrin â gofynion data mawr. Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys gwelliannau i wasanaethau llinell sefydlog presennol i wella’r ddarpariaeth band eang  cyflym iawn, 4G a Wi-Fi ar draws ardaloedd gwledig a threfol y rhanbarth yn ogystal â sefydlu Gwely Prawf Rhyngrwyd Themateg i gefnogi arloesedd gyda chysylltedd symudol 5G.