Menu

Y Fenter Sgiliau a Thalentau

Beth fydd y fenter sgiliau a thalentau yn ei wneud?

  • Gwneud yn siŵr fod gan y gweithlu presennol a gweithlu’r dyfodol y sgiliau angenrheidiol i gyflwyno’r Fargen Ddinesig yn awr ac yn y dyfodol
  • Datblygu a darparu’r sgiliau a’r hyfforddiant y mae eu hangen i gyd-fynd ag anghenion cynigion y fargen ddinesig gan gynnwys:

 

    - Prentisiaethau

    - Ehangiad israddedig/ôl-raddedig

    - Addysg Bellach / Addysg Uwch

    - Datblygiad proffesiynol parhaus

    - Prentisiaethau

    - Cyfleusterau i sectorau penodol

    - Ymgysylltu ag ysgolion

    - Denu pobl ifanc i yrfaoedd

 

Sut fydd y fenter sgiliau a thalentau yn gwneud hyn?

Bydd y fenter sgiliau a thalentau yn gweithio gyda holl brosiectau'r Fargen Ddinesig i nodi'r sgiliau penodol y mae arnynt eu hangen i gefnogi’r rhanbarth. Bydd y fenter sgiliau a thalentau yn gweithio gyda darparwyr hyfforddiant o'r sector cyhoeddus a'r sector preifat i ddatblygu a darparu cyrsiau, prentisiaethau, ehangu darpariaeth israddedig/ôl-raddedig yn ogystal ag ymgysylltu ag ysgolion i sicrhau bod pobl leol yn gallu elwa ar gyfleoedd cyflogaeth lleol.