Menu

Yr Egin – Clwstwr Digidol Creadigol

Beth fydd prosiect Yr Egin yn ei wneud?

  • Creu clwstwr creadigol a digidol newydd yng Nghaerfyrddin
  • Darparu lle i ddechrau busnesau a'u datblygu ar gyfer cwmnïau creadigol a digidol
  • Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg
/media/1019/egin_content_1.jpg

Sut fydd prosiect Yr Egin yn gwneud hyn?

Bydd prosiect Yr Egin yn adeiladu hwb creadigol, digidol a chyfryngol ar Gampws Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Dyma fydd canolfan S4C a bydd yn darparu lle i ddechrau busnesau a'u ddatblygu ar gyfer cwmnïau creadigol a digidol. Bydd y Ganolfan yn creu clwstwr o ddiwydiannau a fydd yn annog cydweithio, gan ddarparu cyfleusterau cyffredin a chynhyrchu cyfleoedd i ddysgu ar y cyd. Trwy fanteisio ar y cynigion seilwaith newydd o’r Arfordir Rhyngrwyd, bydd Yr Egin yn creu newid mawr a chadarnhaol i’r economi creadigol a digidol yng Nghymru.

/media/1022/egin_thumb_3.jpg
/media/1020/egin_thumb_1.jpg
/media/1021/egin_thumb_2.jpg