Menu

Ffatri’r y Dyfodol

Beth fydd y prosiect Ffatri'r Dyfodol yn ei wneud?

  • Creu swyddi newydd ym maes gweithgynhyrchu uwch
  • Helpu busnesau lleol i gael y budd mwyaf allan o ddatblygiadau mewn technoleg ddigidol
  • Creu prosesau cyflymach, mwy hyblyg a mwy effeithlon
  • Cynyddu natur gystadleuol y rhanbarth a chwmnïau
  • Cefnogi busnesau gweithgynhyrchu lleol i leihau'r bwlch mewn cynhyrchiant

 

Sut fydd y prosiect Ffatri'r Dyfodol yn gwneud hyn?

Bydd y prosiect Ffatri'r Dyfodol yn sefydlu canolfan ymchwil academaidd a fydd yn darparu datrysiadau technolegol ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu. Bydd y prosiect hefyd yn sefydlu pedair canolfan loeren ym Mhenfro, Caerfyrddin, Castell-nedd a Phort Talbot a fydd yn cysylltu â chyfleusterau ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe.

Bydd y cyfleusterau hyn yn:

  • defnyddio cyfarpar o'r radd flaenaf ac yn dod ynghyd ag arbenigwyr o feysydd peirianneg, TG, economeg a rheolaeth

gwella a chynyddu'r defnydd o ddata a thechnoleg i ymateb ar unwaith i newidiadau yn y galw. Cyfeirir at hyn hefyd fel Gweithgynhyrchu Clyfar.