Menu

Gwyddoniaeth Dur

Beth fydd y prosiect Gwyddoniaeth Dur yn ei wneud?

  • Bydd y Ganolfan yn canolbwyntio ar ddarparu ymchwil a datblygu masnachol i fynd i'r afael â'r heriau presennol ac yn y dyfodol o gynnal capasiti cynhyrchu dur yn y rhanbarth ac yn y Deyrnas Unedig.
  • Gweithio gyda’r ddiwydiant i leihau ei effaith carbon a gosod y rhanbarth ar flaen y gad o ran cynhyrchu carbon isel.
  • Datblygu cyfleoedd gadwyni werth a chyflenwi mewn cynhyrchion a phrosesau newydd

 

Sut fydd y Prosiect Gwyddoniaeth Dur yn gwneud hyn?

Bydd y prosiect Gwyddoniaeth Dur yn:

  • Creu canolfan lle bydd technolegwyr dur, academyddion a staff ymchwil yn gweithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i ddatrysiadau i broblemau sy'n wynebu'r sector dur yn y Deyrnas Unedig.

Datblygu dulliau arloesol o ran sut y gall y diwydiant dur ddefnyddio cynhyrchion gwastraff lleol i greu cynhyrchion dur carbon bositif a ffynonellau ynni amgen y gellid eu defnyddio yn ystod y broses o gynhyrchu dur.