Menu

Campysau Gwyddorau Bywyd a Llesiant

Beth fydd y Campysau Gwyddorau Bywyd a Llesiant yn eu gwneud?

  • Cryfhau gallu'r rhanbarth i fasnacheiddio ymchwil mewn gwyddorau bywyd
  • Denu mewnfuddsoddiad
  • Cynyddu'r nwyddau a'r gwasanaethau uchel eu gwerth a gaiff eu hallforio ym maes gwyddorau bywyd

 

/media/1028/campus_content_1.jpg

Sut fydd y Campysau yn gwneud hyn?

Bydd y prosiect yn cynnwys Campws newydd yn Ysbyty Treforys ac estyniad i Gampws presennol Ysbyty Singleton.

Bydd y Campysau hyn yn dod ynghyd ag arbenigedd o'r diwydiannau ymchwil, busnes ac iechyd er mwyn edrych ar ddatblygiadau blaenllaw ym maes ymchwil clinigol a thechnolegau gofal iechyd. Bydd hyn yn darparu cyfleoedd i dreialu a datblygu nwyddau a gwasanaethau yn y meysydd hyn sydd o arwyddocâd byd-eang. Bydd y Campysau wedi'u cysylltu â'i gilydd â'r rhwydwaith pentref gan ddefnyddio technolegau digidol.