Menu

Pentref Gwyddorau Bywyd a Llesiant

Beth fydd y Pentref Gwyddorau Bywyd a Llesiant yn ei wneud?

  • Creu pentref ffisegol a fydd yn darparu cyfleusterau a gwasanaethau sy'n hyrwyddo a gwella llesiant
  • Cyfuno datblygiad busnesau, addysg, gofal iechyd, hamdden, twristiaeth, cymorth llesiant ac ymchwil mewn gwyddorau bywyd mewn un lleoliad
  • Cyflwyno buddion cymdeithasol ac economaidd trawsnewidiol

 

/media/1024/village_content_1.jpg

Sut fydd y Rhwydwaith Pentref yn gwneud hyn?

Bydd y pentref Gwyddorau Bywyd a Llesiant yn ddatblygiad ffisegol yn Llanelli. Bydd y pentref yn cynnwys;

  • Sefydliad gwyddorau bywyd sy'n darparu lle ar gyfer ymchwil a datblygu i arwain at ddyfeisiau meddygol a thechnolegau gofal iechyd newydd. Bydd y sefydliad hefyd yn cynnwys swyddfeydd, labordai a gofod clinigol helaeth ar gyfer cwmnïau rhanbarthol sy'n tyfu a rhai newydd yn ogystal â chyfleoedd i ddechrau busnesau.
  • Hwb llesiant a fydd yn cynnwys canolfan hamdden, cyfleoedd chwaraeon awyr agored, cyfleoedd hamdden a gweithgareddau hyrwyddo llesiant.
  • Amrywiaeth o fflatiau a chartrefi o ansawdd uchel a fydd ar gael ar y farchnad agored yn ogystal â chymorth byw, cartref gofal a thai pwrpasol i bobl â namau gwybyddol neu sy'n derbyn gofal adsefydlu.
  • Canolfan gwyddorau bywyd a llesiant lle bydd ystod o wasanaethau llesiant o'r sectorau iechyd, cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector ar gael mewn un lleoliad. Bydd y ganolfan hefyd yn darparu cyfleoedd hyfforddiant a fydd yn cael eu datblygu i fynd i'r afael â diffygion mewn sgiliau.
  • Gwesty llesiant o'r radd flaenaf yn cynnig ystod o gyfleoedd ymlacio i wella llesiant.

 

/media/1025/village_thumb_1.jpg
/media/1026/village_thumb_2.jpg
/media/1027/village_thumb_3.jpg