Mawrth 2017

Y Prif Weinidog yn ymweld ag Abertawe i gymeradwyo Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sy'n werth £1.3 biliwn

Mehefin 2017

Gwaith paratoi yn dechrau ar Bentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli

Gorffennaf 2017

Cyngor Abertawe yn penodi ATG i reoli arena dan do ddigidol y ddinas

Hydref 2017

Datgelu cynlluniau i greu 'wyneb digidol' y tu allan i'r arena dan do ddigidol yn Abertawe

Mawrth 2018

Cais cynllunio amlinellol ar gyfer Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli

Ebrill 2018

Gwaith adeiladu Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin bron wedi'i gwblhau

Mai 2018

Cyhoeddi'r ymgeisydd a ffefrir i gadeirio Bwrdd Strategaeth Economaidd y Fargen Ddinesig

Gorffennaf 2018

Pob un o'r pedwar cyngor yn cymeradwyo Cytundeb Cyd-bwyllgor y Fargen Ddinesig yn unfrydol

Awst 2018

Y Fargen Ddinesig yn rhan o Fagloriaeth Cymru mewn ysgolion yn Sir Gaerfyrddin

Medi 2018

Cam ymlaen ar gyfer pentref digidol Abertawe

Hydref 2018

Caniatâd cynllunio ar gyfer arena dan do ddigidol Abertawe

Hydref 2018

Agoriad swyddogol Canolfan S4C Yr Egin

Tachwedd 2018

Datgelu cynlluniau i adeiladu canolfan hamdden o'r radd flaenaf yn y Pentref Llesiant

Tachwedd 2018

Cyhoeddi Vortex IoT fel partner cyntaf prosiect Ffatri'r Dyfodol