Menu

Manylion

Mae'r buddsoddiad mwyaf erioed yn rhanbarth De-orllewin Cymru wedi cael ei sicrhau yn dilyn cymeradwyo Bargen Ddinesig £1.3biliwn Bae Abertawe

Bu Prif Weinidog y Deyrnas Unedig Theresa May, Ysgrifennydd Gwladol Cymru Alun Cairns, Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones a Mark Drakeford Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn cyfarfod ag Arweinwyr y pedwar Cyngor sef Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ar 20 Mawrth, 2017 i lofnodi'r Fargen ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe. 

/media/1060/about-map-722px.png

Disgwylir i'r Fargen Ddinesig roi cynnydd parhaol o £1.8biliwn i werth ychwanegol gros Dinas-ranbarth Bae Abertawe gan gynhyrchu bron i 10,000 o swyddi newydd dros y 15 mlynedd nesaf.

Mae cyfanswm y pecyn buddsoddi yn cynnwys cyllid o £241 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru, £396 miliwn o gyllid cyhoeddus arall a £637 miliwn gan y sector preifat.

Mae rhaglen y Fargen Ddinesig yn cynnwys 11 o brosiectau ar draws 4 o themâu allweddol sef Cyflymu'r Economi, Gwyddorau Bywyd a Llesiant, Ynni, a Gweithgynhyrchu Clyfar.  Bydd gwell Seilwaith Digidol, rhwydweithiau diwifr y genhedlaeth nesaf a datblygu sgiliau a thalentau'r gweithlu yn tanategu pob un.

/media/1072/about-logos-without-govs-722px.png