Menu

Ardal Forol Doc Penfro

Beth fydd prosiect Ardal Forol Doc Penfro yn ei wneud?

  • Creu canolfan ynni o safon fyd-eang yn y rhanbarth
  • Cyflymu datblygiad technoleg ynni'r môr
  • Gwella'r gallu i gynhyrchu sydd gan beirianneg ynni adnewyddadwy sy'n defnyddio tonnau a llanw a pheirianneg ehangach oddi ar yr arfordir yn y rhanbarth
  • Gwneud y defnydd gorau posibl o asedau naturiol y rhanbarth i gynhyrchu manteision amgylcheddol ac economaidd
  • Denu buddsoddiad parhaus i'r rhanbarth
  • Gwneud ynni morol yn fwy dibynadwy ac effeithiol o ran cost

 

/media/1029/pembs_content_1.jpg

Sut fydd prosiect Ardal Forol Doc Penfro yn gwneud hyn?

Bydd prosiect Ardal Forol Doc Penfro yn adfywio rhan o Borthladd Doc Penfro i greu safle pwrpasol, a fydd yn cael ei ddefnyddio fel canolfan gan ddatblygwyr ynni morol i symud eu dyfeisiau ymlaen o fod yn syniad i fod yn gynnyrch masnachol. Bydd y safle yn caniatáu i ddatblygwyr brofi, gweithgynhyrchu a chynnal dyfeisiau ynni adnewyddadwy oddi ar yr arfordir a bydd yn cael ei ategu gan ddatblygiad;

  • Ardal Brofi Ynni Morol (META) - cyfres o ardaloedd ar hyd y ddyfrffordd ble gall datblygwyr brofi dyfeisiau ar gam cynnar o'u datblygiad
  • Parth Arddangos Ynni Tonnau Sir Benfro - safle ynni tonnau mawr oddi ar yr arfordir y gall datblygwyr ei ddefnyddio i brofi dyfeisiau mwy datblygedig dan amodau môr agored

Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) - i gydlynu a rhannu gwybodaeth, adnoddau, profiad a gallu rhwng datblygwyr presennol a rhai'r dyfodol