Pob Erthygl Newyddion

Abertawe'n cael ei henwi fel yn o bedair dinas orau'r DU

Mae Abertawe wedi'i henwi ymysg pedair dinas orau'r DU mewn seremoni wobrwyo fawreddog.

Gweld stori lawn

Gwobr arall i adeilad effeithlon o ran ynni Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Canolfan Dechnoleg y Bae

Mae Canolfan Dechnoleg y Bae, sef adeilad gwerth £7.9m Cyngor Castell-nedd Port Talbot, wedi ennill gwobr Prosiect Eiddo Masnachol y Flwyddyn yng ngwobrau mawreddog Sefydliad Diwydiant Adeiladu Prydain (BCI).

Gweld stori lawn

Gŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru Gyntaf i’w chynnal yng Nghanolfan S4C Yr Egin

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chanolfan S4C Yr Egin yn edrych ymlaen at groesawu'r Ŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru gyntaf i gampws Caerfyrddin ym mis Hydref

Gweld stori lawn

Arena Abertawe'n denu ymwelwyr ac yn hybu swyddi yn y ddinas

Yn agos at 110,000 - dyna faint o ymwelwyr y mae Arena Abertawe wedi'u denu ers agor ei drysau gyntaf tua chwe mis yn ôl.

Gweld stori lawn

Prosiect £30 miliwn a fydd yn datblygu sgiliau ar draws de-orllewin Cymru yn cymryd cam cadarnhaol ymlaen

Mae Rhaglen Sgiliau a Thalentau Bargen Ddinesig Bae Abertawe, a fydd yn rhoi cyfleoedd sgiliau a hyfforddiant i filoedd o bobl ledled de-orllewin Cymru

Gweld stori lawn

Prosiect £130m y Fargen Ddinesig a fydd yn rhoi hwb i'r sectorau Technoleg Feddygol a Chwaraeon yn creu argraff ar Weinidog yr Economi.

Mae Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, wedi ymweld â phrosiect £130 miliwn Campysau Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Gweld stori lawn

Disgyblion ysgol mewn fideo cerddoriaeth i ddathlu dyfodol Doc Penfro ym maes ynni cynaliadwy

Mae cymuned Doc Penfro wedi dod at ei gilydd i greu gwaddol digidol yn dathlu prosiect arloesol gwerth £60 miliwn yng nghalon eu cymuned

Gweld stori lawn

Lluniau newydd yn dangos y newid i ganol y ddinas

Mae awyrluniau trawiadol newydd yn dangos dau graen enfawr ar Ffordd y Brenin sy'n sefyll uwchben canol dinas a glan môr Abertawe.

Gweld stori lawn

Porthladd Aberdaugleddau yn torri tir newydd yn ystod cyfnod allweddol prosiect ynni adnewyddadwy morol

Mae’r gwaith o adeiladu llithrfa enfawr newydd a phontydd cychod ar gyfer cychod gwaith wedi dechrau ym Mhorthladd Penfro.

Gweld stori lawn

Swyddfeydd a gweithdai newydd i'w gosod yn Noc Penfro.

Mae Porthladd Aberdaugleddau, ein partneriaid ym mhrosiect Ardan Forol Doc Penfro yn croesawu ymholiadau i'r swyddfeydd a gweithdai newydd

Gweld stori lawn
Tweets currently unavailable