Campysau Chwaraeon, Gwyddorau Bywyd a Llesiant

Bydd y prosiect Campysau yn datblygu ymhellach sector gwyddor bywyd ffyniannus y rhanbarth i helpu i atal afiechyd, datblygu gwell triniaethau a gwella gofal i gleifion. Bydd cyfleusterau ymchwil a datblygu uwch yn cael eu creu, gan adeiladu ar lwyddiant y Sefydliad Gwyddor Bywyd yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.

Yn sgil y cydweithio rhwng Prifysgol Abertawe a'i phartneriaid ym myd diwydiant ac yn y GIG, bydd y prosiect Campysau ar flaen y gad o safbwynt technolegau newydd i wella gofal y GIG, a hynny gan greu cwmnïau gwyddor bywyd newydd a swyddi tra medrus.

Ymhlith y prosiectau fydd cyfleuster ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe, yn ogystal â Champws yn Nhreforys lle bydd ymchwil yn cael ei wneud ochr yn ochr â gwaith clinigol sy'n arwain ar lefel fyd-eang.