Canolfan Ragoriaeth Gwasanaethau Digidol y Genhedlaeth Nesaf

Bydd Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe ym Mharc Ynni Baglan yn darparu oddeutu 2,500 metr sgwâr o swyddfeydd hyblyg o safon i gynorthwyo cwmnïau newydd a busnesau lleol.

Bydd dyluniad y Ganolfan yn cynnwys deunyddiau adeiladu a fydd yn ei wneud yn 'adeilad yn orsaf bŵer', er mwyn dangos sut y gall y cysyniad arloesol hwn gael ei ddefnyddio mewn adeilad masnachol.

Y Ganolfan fydd pencadlys y Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Gwasanaethau'r Genhedlaeth Nesaf, lle bydd arbenigwyr masnachol a thechnegol yn gweithio. Bydd yn darparu adnoddau dadansoddi data o'r radd flaenaf a all drawsnewid syniadau'n wasanaethau ac atebion masnachol.