Ffatri'r Dyfodol

Bydd Ffatri'r Dyfodol ASTUTE yng Nghastell-nedd Port Talbot yn Ganolfan Ragoriaeth a fydd ag offer o'r radd flaenaf, gan adeiladu ar arbenigedd o safon fyd-eang Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe. Bydd y prosiect yn datblygu a dangos technolegau gweithgynhyrchu clyfar arloesol a hybu'r defnydd ohonynt.

Mae'r sector gweithgynhyrchu'n trawsnewid ar draws y byd oherwydd y pedwerydd chwyldro diwydiannol. Felly, drwy gydweithrediad agos rhwng y diwydiant ac academia bydd defnydd gwell o dechnolegau clyfar gan gynnwys gweithgynhyrchu atodol, awtomeiddio, roboteg a digideiddio diwydiannol yn ysgogi cystadleugarwch, effeithlonrwydd a chynhyrchiant ymysg cwmnïau yn y rhanbarth ac yn denu cwmnïau newydd i'r ardal.