Gwyddoniaeth Dur

Bydd y prosiect Gwyddoniaeth Dur yn creu Canolfan Arloesi Dur Genedlaethol newydd yng Nghastell-nedd Port Talbot, a fydd yn darparu cyfleuster mynediad agored ar gyfer y gadwyn gyflenwi dur a metelau. Bydd ystod o weithgareddau ymchwil, arbrofi ac efelychu o'r radd flaenaf yn cael eu cynnal yn y Ganolfan gyda chwmnïau rhanbarthol a mentrau byd-eang, gan helpu i greu cysylltiadau cryfach rhwng y diwydiant ac academia.

Gan adeiladu ar lwyddiant Sefydliad Dur a Metelau Prifysgol Abertawe, bydd y dull clwstwr cydweithredol yn galluogi i wybodaeth gael ei chyfnewid yn ddi-dor, wrth ganolbwyntio ar atebion arloesol a fydd yn diogelu'r sector cynhyrchu dur ar draws y Dinas-ranbarth a'r tu hwnt.