Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant

Wrth gyfuno gwaith ymchwil a datblygu uwch ym maes gwyddor bywyd â chyfleusterau gan gynnwys canolfan hamdden o'r radd flaenaf, tai gofal ychwanegol a gofal nyrsio, bydd Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli yn Llynnoedd Delta ymhlith y datblygiadau cyntaf o'i fath.

Bydd cyfleusterau addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol hefyd i'w cael yn y Pentref, yn ogystal â mannau gwyrdd wedi'u tirweddu ar gyfer beicio, cerdded a gweithgareddau awyr agored eraill.

Nod y Pentref, a leolir mewn ardal ddeniadol ar lan llyn, yw gwella iechyd a llesiant pobl, rhoi hwb i'r economi leol a chreu swyddi newydd o ansawdd uchel, gan hefyd adael gwaddol hirdymor ar gyfer cymunedau lleol a thu hwnt.