Yr Egin, Canolfan S4C

Bydd yr Egin, Canolfan S4C, yn datblygu clwstwr creadigol a digidol ag enw rhyngwladol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.

Yn yr adeilad eiconig ceir lleoedd amrywiol ar gyfer rhwydweithio yn ogystal ag awditoriwm, swyddfeydd a chyfleusterau ôl-gynhyrchu o'r radd flaenaf ar gyfer gweithgareddau proffesiynol a chymunedol. Cwblhawyd cam cyntaf y prosiect ym mis Medi 2018. Mae pencadlys S4C eisoes wedi symud i'r Egin, a bydd nifer o fusnesau eraill yn y sector creadigol wedi'u lleoli yn y datblygiad arloesol.

Mae ail gam y prosiect bellach yn cael ei gynllunio, a fydd yn creu 4,250 metr sgwâr ychwanegol o arwynebedd llawr i gynnal mwy o fusnesau.