Mae gwaith yn mynd rhagddo'n gyflym ar ddatblygiad 71/72 Ffordd y Brenin a'r cynllun 'adeilad byw' gerllaw yn Iard Picton.

Mae Cyngor Abertawe'n datblygu adeilad swyddfa newydd ar safle 71/72 Ffordd y Brenin, sef hen gartref i glybiau nos gan gynnwys Oceana, Time and Envy, Ritzy's a Top Rank.

Bydd yr adeilad gorffenedig yn cynnwys saith llawr - dwy lefel o dan y ddaear a phum lefel uwchben lefel y stryd.

Mae'r gwaith gwydro wedi dechrau cael ei gyflwyno ac mae rheiliau diogelu bellach yn cael eu gosod ar lawr uchaf y datblygiad, a fydd yn cynnwys teras to gwyrdd gyda golygfeydd dros ganol y ddinas a Bae Abertawe.

Mae Bouygues UK, prif gontractwr y cyngor ar gyfer y cynllun, yn rhagweld y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau yn gynnar yn 2024.

Unwaith y bydd yr adeilad yn weithredol, bydd y datblygiad yn darparu lle i 600 o weithwyr a bydd yn werth £32.6m y flwyddyn i economi Abertawe.

Mae cynllun 71/72 Ffordd y Brenin yn cael ei ariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe a'i gefnogi gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae galw sylweddol o hyd am swyddfeydd modern, hyblyg o'r math hwn yn Abertawe, er bod y pandemig wedi arwain at gynnydd o ran nifer y bobl sy'n gweithio gartref.

"Mae trafodaethau â nifer o ddarpar denantiaid yn mynd rhagddynt a chyn bo hir bydd ymgyrch farchnata yn dechrau i godi proffil y cyfleuster ymhellach yn y gymuned fusnes. Dyma'r amser arferol sydd ei angen ar gyfer datblygiad o'r natur hwn wrth i'r cynnydd o ran gwaith adeiladu ar y safle ddechrau dod yn fwyfwy gweladwy."

Mae gwaith yn mynd rhagddo'n gyflym ar ddatblygiad 71/72 Ffordd y Brenin a'r cynllun 'adeilad byw' gerllaw yn Iard Picton.

Mae Cyngor Abertawe'n datblygu adeilad swyddfa newydd ar safle 71/72 Ffordd y Brenin, sef hen gartref i glybiau nos gan gynnwys Oceana, Time and Envy, Ritzy's a Top Rank.

Bydd yr adeilad gorffenedig yn cynnwys saith llawr - dwy lefel o dan y ddaear a phum lefel uwchben lefel y stryd.

Mae'r gwaith gwydro wedi dechrau cael ei gyflwyno ac mae rheiliau diogelu bellach yn cael eu gosod ar lawr uchaf y datblygiad, a fydd yn cynnwys teras to gwyrdd gyda golygfeydd dros ganol y ddinas a Bae Abertawe.

Mae Bouygues UK, prif gontractwr y cyngor ar gyfer y cynllun, yn rhagweld y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau yn gynnar yn 2024.

Unwaith y bydd yr adeilad yn weithredol, bydd y datblygiad yn darparu lle i 600 o weithwyr a bydd yn werth £32.6m y flwyddyn i economi Abertawe.

Mae cynllun 71/72 Ffordd y Brenin yn cael ei ariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe a'i gefnogi gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae galw sylweddol o hyd am swyddfeydd modern, hyblyg o'r math hwn yn Abertawe, er bod y pandemig wedi arwain at gynnydd o ran nifer y bobl sy'n gweithio gartref.

"Mae trafodaethau â nifer o ddarpar denantiaid yn mynd rhagddynt a chyn bo hir bydd ymgyrch farchnata yn dechrau i godi proffil y cyfleuster ymhellach yn y gymuned fusnes. Dyma'r amser arferol sydd ei angen ar gyfer datblygiad o'r natur hwn wrth i'r cynnydd o ran gwaith adeiladu ar y safle ddechrau dod yn fwyfwy gweladwy."

image