Pob Erthygl Newyddion

Prosiect £130m y Fargen Ddinesig a fydd yn rhoi hwb i'r sectorau Technoleg Feddygol a Chwaraeon yn creu argraff ar Weinidog yr Economi.

Mae Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, wedi ymweld â phrosiect £130 miliwn Campysau Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Gweld stori lawn

Disgyblion ysgol mewn fideo cerddoriaeth i ddathlu dyfodol Doc Penfro ym maes ynni cynaliadwy

Mae cymuned Doc Penfro wedi dod at ei gilydd i greu gwaddol digidol yn dathlu prosiect arloesol gwerth £60 miliwn yng nghalon eu cymuned

Gweld stori lawn

Lluniau newydd yn dangos y newid i ganol y ddinas

Mae awyrluniau trawiadol newydd yn dangos dau graen enfawr ar Ffordd y Brenin sy'n sefyll uwchben canol dinas a glan môr Abertawe.

Gweld stori lawn

Porthladd Aberdaugleddau yn torri tir newydd yn ystod cyfnod allweddol prosiect ynni adnewyddadwy morol

Mae’r gwaith o adeiladu llithrfa enfawr newydd a phontydd cychod ar gyfer cychod gwaith wedi dechrau ym Mhorthladd Penfro.

Gweld stori lawn

Swyddfeydd a gweithdai newydd i'w gosod yn Noc Penfro.

Mae Porthladd Aberdaugleddau, ein partneriaid ym mhrosiect Ardan Forol Doc Penfro yn croesawu ymholiadau i'r swyddfeydd a gweithdai newydd

Gweld stori lawn

Datganiad Blynyddol o Gyfrifon y Cyd-bwyllgor 2021/22

Mae Datganiad o Gyfrifon Bargen Ddinesig Bae Abertawe 2021/2022 nawr ar gael.

Gweld stori lawn

Arweinwyr y cyngor yn croesawu David TC Davies AS i safle Pentre Awel, Llanelli cyn y dyddiad dechrau yn yr hydref

Mae arweinwyr y Cyngor yn Sir Gaerfyrddin wedi croesawu David TC Davies AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, i safle datblygiad nodedig Pentre Awel, Llanelli.

Gweld stori lawn

Trigolion Sir Benfro yn enwi adeiladau nodedig ym Mhorthladd Penfro

Mae aelodau o gymuned Sir Benfro wedi bod yn llwyddiannus mewn cystadleuaeth i enwi pedwar adeilad newydd

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol