Pob Erthygl Newyddion

Swyddfeydd a gweithdai newydd i'w gosod yn Noc Penfro.

Mae Porthladd Aberdaugleddau, ein partneriaid ym mhrosiect Ardan Forol Doc Penfro yn croesawu ymholiadau i'r swyddfeydd a gweithdai newydd

Gweld stori lawn

Datganiad Blynyddol o Gyfrifon y Cyd-bwyllgor 2021/22

Mae Datganiad o Gyfrifon Bargen Ddinesig Bae Abertawe 2021/2022 nawr ar gael.

Gweld stori lawn

Arweinwyr y cyngor yn croesawu David TC Davies AS i safle Pentre Awel, Llanelli cyn y dyddiad dechrau yn yr hydref

Mae arweinwyr y Cyngor yn Sir Gaerfyrddin wedi croesawu David TC Davies AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, i safle datblygiad nodedig Pentre Awel, Llanelli.

Gweld stori lawn

Trigolion Sir Benfro yn enwi adeiladau nodedig ym Mhorthladd Penfro

Mae aelodau o gymuned Sir Benfro wedi bod yn llwyddiannus mewn cystadleuaeth i enwi pedwar adeilad newydd

Gweld stori lawn

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chanolfan S4C Yr Egin yn ymuno â phrosiect LocalMotion Caerfyrddin.

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a Chanolfan S4C Yr Egin yn falch o fod yn rhan o brosiect newydd cyffrous sef LocalMotion

Gweld stori lawn

Cam sylweddol ymlaen i Bentre Awel

Mae prosiect arloesol Pentre Awel yn Llanelli wedi cymryd cam mawr ymlaen, a bydd y gwaith adeiladu yn dechrau mor gynnar â'r hydref hwn.

Gweld stori lawn

Canolfan Dechnoleg y Bae, Castell-nedd Port Talbot yn ennill gwobr

Mae adeilad Cyngor Castell-nedd Port Talbot gwerth £7.9m, Canolfan Dechnoleg y Bae, wedi ennill gwobr bwysig Sero Net yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cymru (CEW) eleni.

Gweld stori lawn

Mae Arena Abertawe wedi cael dros 50,000 o ymwelwyr yn barod.

Mae dros 50,000 o ymwelwyr eisoes wedi mynd i berfformiadau, cynadleddau a seremonïau graddio yn Arena Abertawe.

Gweld stori lawn

Craen tyrog ar y safle i helpu i drawsnewid hen safle clwb nos

Dyma sut mae hen safle clwb nos Oceana'n edrych yn awr wrth i waith adeiladu cynnar barhau ar ddatblygiad swyddfa newydd yno a fydd yn darparu lle ar gyfer 600 o swyddi.

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol