Pob Erthygl Newyddion

Lansio Cylch Rasio 3D yn Sir Gaerfyrddin

Mae Cylch Rasio 3D dyfodolaidd sydd wedi'i gynllunio ar gyfer Sir Gaerfyrddin yr haf hwn wedi cael ei lansio'n swyddogol.

Gweld stori lawn

Ailddechrau'r gwaith ar gyfer y pentref digidol

Mae rhaglen fuddsoddi a fydd yn trawsnewid Ffordd y Brenin yng nghanol dinas Abertawe bellach wedi ailddechrau.

Gweld stori lawn

Cyhoeddi Vortex IoT fel partner Ffatri'r Dyfodol

Cyn bo hir, bydd peirianwyr a gwyddonwyr sy'n arbenigwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn cydweithio â chwmni gweithgynhyrchu lleol arloesol i helpu i roi hwb i'r busnes am flynyddoedd i ddod.

Gweld stori lawn

Prif waith adeiladu arena Abertawe i ddechrau yng nghanol 2019

Mae gwaith ar gyfadeilad arena ddigidol yr edrychir ymlaen yn eiddgar ato'n datblygu'n unol â'r amserlen.

Gweld stori lawn

Cynlluniau ar gyfer canolfan hamdden ym Mhentref Llesiant

Mae yna gynlluniau i agor canolfan hamdden newydd ac arloesol yn 2021.

Gweld stori lawn

Trawsnewidiad gwerth £120m ar gyfer Abertawe'n cael ei gymeradwyo

Mae un o brosiectau trawsnewid mwyaf erioed canol dinas Abertawe wedi cael ei gymeradwyo.

Gweld stori lawn

Mae gwaith adeiladu yn dechrau ar gartrefi a fydd yn cynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain

ae gwaith adeiladu ar y gweill yng Nghastell-nedd ar y datblygiad tai mawr cyntaf yn y DU i ddefnyddio'r cysyniad ynni haul 'Adeiladau Gweithredol'.

Gweld stori lawn

Cymeradwyo dogfen allweddol y Fargen Ddinesig

Mae Cyngor Sir Penfro a Chyngor Abertawe wedi cymeradwyo Cytundeb Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe erbyn hyn

Gweld stori lawn

Plant ysgol yn mwynhau gweithdy am argraffu 3D

Mae disgyblion mewn ysgol yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn dysgu am ddefnyddio technoleg argraffu 3D

Gweld stori lawn

Cadeirydd newydd i fwrdd allweddol y Fargen Ddinesig

Bydd ffigwr blaenllaw o'r sector ynni byd-eang yn chwarae rôl allweddol o ran ysgogi Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn ei blaen, sy'n werth £1.3 biliwn.

Gweld stori lawn

Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd unigryw yn Llanelli yn cymryd cam mawr ymlaen

Mae cynlluniau ar gyfer Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd unigryw yn Llanelli gwerth miliynau o bunnoedd wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gweld stori lawn

Y Fargen Ddinesig yn rhan o Fagloriaeth Cymru

Cyn hir, bydd cannoedd o ddisgyblion Sir Gaerfyrddin yn dysgu am Fargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd werth £1.3 biliwn.

Gweld stori lawn

Plant ysgol yn rhoi sêl bendith i gynlluniau pentref

Mae plant a staff yn Ysgol Pen Rhos wedi rhoi sêl bendith ar gynlluniau am Bentref Gwyddor Bywyd a Llesiant yn Llanelli.

Gweld stori lawn

Cynghorau yn cadw 50% o ardrethi busnes prosiectau'r Fargen Ddinesig

Bydd pedwar awdurdod lleol yn Ne-orllewin Cymru yn cadw 50% o'r ardrethi busnes a gynhyrchir gan brosiectau Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn eu hardaloedd.

Gweld stori lawn

Arbenigwyr byd-eang wedi'u penodi i gyflwyno pentref digidol Abertawe

Bydd ymgynghoriaeth peirianneg byd-eang yn helpu i gyflwyno pentref digidol o'r radd flaenaf yng nghanol Abertawe.

Gweld stori lawn

Gweithredwr o'r radd flaenaf wedi'i benodi i reoli arena dan do ddigidol Abertawe

Mae un o'r enwau enwocaf mewn rheoli lleoliadau a chynyrchiadau wedi'i benodi i reoli arena dan do ddigidol Abertawe.

Gweld stori lawn

Bargen Ddinesig yn rhoi hwb i Ynni Adnewyddadwy

Wrth groesawu canfyddiadau adroddiad newydd, mae arweinwyr Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn dweud y bydd nifer o ddatblygiadau mawr sydd ar y gweill yn cyfuno er mwyn helpu Cymru i leihau ei hôl troed carbon.

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol