Pob Erthygl Newyddion

Prosiect Pentre Awel yn nodi carreg fillitir bwysig gyda seremoni gosod y brig

Croesawodd Bouygues UK a Chyngor Sir Gâr ymwelwyr i seremoni ‘gosod y brig’

Gweld stori lawn

Digwyddiad - Y Business Hub, Embrace 2024

Ddydd Mercher 7 Chwefror aethom ir digwyddiad yma yn Yr Orendy ym Mharc Gwledig Margam

Gweld stori lawn

Technoleg newydd i sicrhau bod canol y ddinas wedi'i gysylltu'n well

Disgwylir i dechnoleg fach newydd gael ei chyflwyno i helpu canol dinas Abertawe i fod yn fwy clyfar ac wedi'i gysylltu'n well.

Gweld stori lawn

Cynlluniau i hybu darpariaeth symudol yn yr ardaloedd â'r gwasanaeth gwaethaf yn Sir Gaerfyrddin

Bydd y Rhwydwaith Gwledig a Rennir yn gwella darpariaeth 4G fel bod cwsmeriaid pob rhwydwaith symudol ar eu hennill.

Gweld stori lawn

Sesiwn gwerthu syniadau yn null Dragons Den ar gyfer prosiect Pentre Awel

Digwyddiad arddull Dragon's Den i ddathlu cynllun profiad gwaith sgiliau'r 21ain Ganrif

Gweld stori lawn

Lluniau newydd yn rhoi cipolwg ar Ffordd y Brenin

Lluniau newydd yn rhoi cipolwg ar ddatblygiad swyddfeydd newydd

Gweld stori lawn

Rownd dau o Gronfa Datblygu Eiddo Glannau Port Talbot yn lansio

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb ar gyfer yr ail rownd ariannu

Gweld stori lawn

71/72 Ffordd y Brenin carreg filltir gosod carreg gopa

Mae digwyddiad 'topping-out' wedi cael ei gynnal

Gweld stori lawn

Dathlu 5 mlynedd o Ganolfan S4C Yr Egin

Mae Canolfan S4C Yr Egin – canolfan greadigol a digidol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin - yn dathlu ei phen-blwydd yn 5 oed

Gweld stori lawn
Tweets currently unavailable