Pob Erthygl Newyddion

Cynlluniau wedi rhanni ar gyfer y Matrics Arloesedd

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi rhannu ei gweledigaeth ar gyfer Y Matrics Arloesi

Gweld stori lawn

Dathlu portffolio cyfan y Fargen Ddinesig, sydd wedi'i gymeradwyo ac yn cael ei gyflawni, gyda Digwyddiad Arddangos i nodi'r garreg filltir hon

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi cyrraedd carreg filltir hollbwysig, ac mae'r naw prosiect a rhaglen drawsnewidiol wedi'u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Gweld stori lawn

Athletwyr elît yn defnyddio Dillad Clyfar Prifysgol Abertawe

Mae Gweinidog Llywodraeth y DU, David TC Davies, wedi ymweld â phrosiect Campysau Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sy’n werth £132 miliwn, i weld sut datblygwyd y dechnoleg ar gyfer Dillad Clyfar - dillad yr oedd rhai athletwyr (gan gynnwys rhai a enillodd fedalau) wedi’u gwisgo yn y gemau Olympaidd yn Tokyo y llynedd.

Gweld stori lawn

Rhoi sêl bendith i'r prosiect campysau ym mhortffolio'r Fargen Ddinesig

Mae prosiect Campysau gwerth £132 miliwn Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Gweld stori lawn

Dydd Sadwrn y Busnesau Bach

Busnesau bach yn chwarae rhan fawr ym Margen Ddinesig Bae Abertawe

Gweld stori lawn

Hwb o £30 miliwn ar gyfer datblygu sgiliau yn Ne-orllewin Cymru

Mae rhaglen Sgiliau a Thalentau gwerth £30 miliwn ar gyfer Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi'i chymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Gweld stori lawn

Canolfan Dechnoleg Ynni Cadarnhaol y Bae yn debygol o fod yn barod erbyn diwedd 2021

Mae Canolfan Dechnoleg y Bae, safle Castell-nedd Port Talbot a leolir ar un o barciau busnes mwyaf blaenllaw Cymru ynghanol De Cymru, yn debygol o gael ei gwblhau erbyn mis Rhagfyr eleni, yn unol â’r amserlen.

Gweld stori lawn

Cyngor Sir Caerfyrddin yn penodi contractwr i ddechrau ar y gwaith o gyflawni cynllun Pentre Awel Llanelli

Mae'r Cyngor wedi penodi Bouygues UK i ddylunio ac adeiladu Parth Un o ddatblygiad mawreddog Pentre Awel.

Gweld stori lawn

DCW Insights yn ennill gwobr busnes newydd a noddir gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae cwmni DCW Insights o Abertawe wedi cael ei gydnabod fel Busnes Newydd y Flwyddyn

Gweld stori lawn

Tyfu ein heconomi werdd drwy Gefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo rhaglen Cefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £58.7 miliwn.

Gweld stori lawn

Bargen Ddinesig Bae Abertawe Adroddiad Blynyddol Portffolio

Bargen Ddinesig Bae Abertawe Adroddiad Blynyddol Portffolio 2020 - 2021

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol