Pob Erthygl Newyddion

Gwella cysylltedd dyfeisiau symudol yng nghanol dinas Abertawe

Mae cynlluniau i wella cysylltedd ffonau symudol yng nghanol dinas Abertawe

Gweld stori lawn

Lluniau'n dangos sut olwg fydd ar ddatblygiad Ffordd y Brenin wedi'i gwblhau

Dyma rai lluniau sy'n dangos sut bydd cynllun 71/72 Ffordd y Brenin

Gweld stori lawn

Buddsoddiad i roi hwb i uchelgeisiau cysylltedd Castell-nedd Port Talbot

Carreg filltir bwysig arall ar y daith i drawsnewid cysylltedd

Gweld stori lawn

Fideo newydd yn dangos datblygiad yn y ddinas sydd bron wedi'i gwblhau

Mae datblygiad swyddfeydd mawr newydd bron â chael ei gwblhau

Gweld stori lawn

Prosiect Pentre Awel yn nodi carreg fillitir bwysig gyda seremoni gosod y brig

Croesawodd Bouygues UK a Chyngor Sir Gâr ymwelwyr i seremoni ‘gosod y brig’

Gweld stori lawn

Digwyddiad - Y Business Hub, Embrace 2024

Ddydd Mercher 7 Chwefror aethom ir digwyddiad yma yn Yr Orendy ym Mharc Gwledig Margam

Gweld stori lawn

Technoleg newydd i sicrhau bod canol y ddinas wedi'i gysylltu'n well

Disgwylir i dechnoleg fach newydd gael ei chyflwyno i helpu canol dinas Abertawe i fod yn fwy clyfar ac wedi'i gysylltu'n well.

Gweld stori lawn

Cynlluniau i hybu darpariaeth symudol yn yr ardaloedd â'r gwasanaeth gwaethaf yn Sir Gaerfyrddin

Bydd y Rhwydwaith Gwledig a Rennir yn gwella darpariaeth 4G fel bod cwsmeriaid pob rhwydwaith symudol ar eu hennill.

Gweld stori lawn
Tweets currently unavailable