logo-swirl

Buddsoddiad o hyd at

£1.3bn

Hwb economaidd rhanbarthol o

1.8bn

o leiaf

Dros

9,000

o swyddi i'w creu

9

rhaglen a phrosiect

Prosiectau dan sylw

Gweld pob prosiect

Gwyliwch fideo’r Fargen Ddinesig yn llawn'

Erthyglau dan sylw

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn rhaglen fuddsoddi nas gwelwyd ei thebyg o'r blaen yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe, sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Sir Benfro.

Bydd y Fargen Ddinesig yn gwella bywydau pobl ym mhob rhan o Dde-orllewin Cymru - gan gynnwys yr ardaloedd trefol a gwledig - trwy godi dyheadau, gwella gwasanaethau, hybu sgiliau, a chreu cyfleoedd am swyddi sy'n talu'n dda.

Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Gweld mwy