Prosiectau dan sylw

Pob Prosiect

Menter Sgiliau a Thalentau

Nod y prosiect Sgiliau a Thalentau yw rhoi ateb rhanbarthol i nodi a...

Gweld y prosiect
Seilwaith Digidol

Mae gan y prosiect Seilwaith Digidol gysylltiadau â phob prosiect ara...

Gweld y prosiect
Canolfan Ragoriaeth Gwasanaethau Digidol y Genhedlaeth Nesaf

Bydd Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe ym Mharc Ynni Baglan yn darparu...

Gweld y prosiect
Yr Egin, Canolfan S4C

Bydd yr Egin, Canolfan S4C, yn datblygu clwstwr creadigol a digidol a...

Gweld y prosiect
Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a’r Glannau

Mae cynlluniau prosiect Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a’r Glannau yn...

Gweld y prosiect
Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer

Nod y prosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer yw darparu cartrefi clyfar,...

Gweld y prosiect
Ardal Forol Doc Penfro

Bydd Ardal Forol Doc Penfro yn creu canolfan gynhyrchu, profi a lleol...

Gweld y prosiect
Campysau Gwyddor Bywyd a Llesiant

Bydd y prosiect Campysau yn datblygu ymhellach sector gwyddor bywyd f...

Gweld y prosiect
Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant

Wrth gyfuno gwaith ymchwil a datblygu uwch ym maes gwyddor bywyd â ch...

Gweld y prosiect
Ffatri'r Dyfodol

Bydd Ffatri'r Dyfodol ASTUTE yng Nghastell-nedd Port Talbot yn Ganolf...

Gweld y prosiect
Gwyddoniaeth Dur

Bydd y prosiect Gwyddoniaeth Dur yn creu Canolfan Arloesi Dur Genedla...

Gweld y prosiect