Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn un o bedwar cytundeb twf yng Nghymru - y bwriad yw creu swyddi, adeiladu seilwaith gwych, a thyfu'r wlad gyfan am genedlaethau i ddod.

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur i'r pedwar cytundeb twf, darllenwch mwy.

image