Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a’r Glannau

Mae Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau a arweinir gan Gyngor Abertawe yn cynnwys tair elfen:

Statws: Achos busnes wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.