Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a’r Glannau

Mae cynlluniau prosiect Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a’r Glannau yn cynnwys arena dan do ddigidol sydd â lle i 3,500 o bobl ar safle maes parcio presennol yr LC yng nghanol y ddinas. Bydd yn cynnal cyngherddau, sioeau teithiol, arddangosiadau, cynadleddau, twrnameintiau chwarae gemau a digwyddiadau eraill. Yn ogystal, bydd sgwâr digidol sy'n cynnwys celfweithiau digidol a chysylltiad cyflym iawn â'r rhyngrwyd yn cael ei ddatblygu y tu allan i'r arena.

 

Ymysg y prosiectau eraill fydd: