Pob Erthygl Newyddion

Fideo trwodd newydd o 71/72 Ffordd y Brenin wedi'i ryddhau

Fideo rhithiol o'r awyr newydd yn arddangos cynllun swyddfeydd nodedig Abertawe

Gweld stori lawn

Delweddau newydd yn cael eu rhyddhau

Marchnata 71/72 Ffordd y Brenin wedi cynyddu

Gweld stori lawn

Tim safle prosiect Pentre Awel yn cael marciau llawn yn ei asesiad CCS

Mae tîm safle Bouygues UK ym Mhentre Awel wedi cael marciau uchel

Gweld stori lawn

Penodi contractwyr i adeiladu cyfleuster SWITCH gwerth £20m

Mae cwmni Morgan Sindall Construction wedi cael ei gomisiynu

Gweld stori lawn

Cyrchfan cyflogaeth a byw newydd dinas Abertawe yn datblygu

Mae cyrchfan cyflogaeth, byw ac arloesi newydd gwerth miliynau o bunnoedd yn dechrau datblygu yng nghanol dinas Abertawe.

Gweld stori lawn

Mae momentwm yn cyflymu i drawsnewid de-orllewin Cymru yn dilyn 12 mis llwyddiannus

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi dathlu 12 mis llwyddiannus arall

Gweld stori lawn

Gwaith ailddatblygu ym Mhorth Penfro yn paratoi'r ffordd ar gyfer dyfodol carbon isel

Mae cynnydd sylweddol yn cael ei wneud i greu porthladd amlbwrpas a fydd yn barod am ynni’r dyfodol yn Sir Benfr

Gweld stori lawn

Mae Prosiect Pentre Awel yn ymffurfio gyda'r strwythur dur cyntaf

Mae Bouygues UK a Chyngor Sir Gâr wedi dangos y strwythur dur cyntaf

Gweld stori lawn

Ffigurau newydd yn dangos llwyddiant blwyddyn gyntaf yr arena

Dengys ffigurau newydd y gwnaed yn agos i chwarter miliwn o ymweliadau ag Arena Abertawe yn ystod ei blwyddyn gyntaf o weithredu.

Gweld stori lawn

Mae Prosiect Pentre Awel yn awyddus i gysylltu ag isgontractwyr lleol

Bouygues UK yw'r prif gontractwr sy'n adeiladu datblygiad nodedig Pentre Awel

Gweld stori lawn
Tweets currently unavailable