Pob Erthygl Newyddion

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chanolfan S4C Yr Egin yn ymuno â phrosiect LocalMotion Caerfyrddin.

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a Chanolfan S4C Yr Egin yn falch o fod yn rhan o brosiect newydd cyffrous sef LocalMotion

Gweld stori lawn

Cam sylweddol ymlaen i Bentre Awel

Mae prosiect arloesol Pentre Awel yn Llanelli wedi cymryd cam mawr ymlaen, a bydd y gwaith adeiladu yn dechrau mor gynnar â'r hydref hwn.

Gweld stori lawn

Canolfan Dechnoleg y Bae, Castell-nedd Port Talbot yn ennill gwobr

Mae adeilad Cyngor Castell-nedd Port Talbot gwerth £7.9m, Canolfan Dechnoleg y Bae, wedi ennill gwobr bwysig Sero Net yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cymru (CEW) eleni.

Gweld stori lawn

Mae Arena Abertawe wedi cael dros 50,000 o ymwelwyr yn barod.

Mae dros 50,000 o ymwelwyr eisoes wedi mynd i berfformiadau, cynadleddau a seremonïau graddio yn Arena Abertawe.

Gweld stori lawn

Craen tyrog ar y safle i helpu i drawsnewid hen safle clwb nos

Dyma sut mae hen safle clwb nos Oceana'n edrych yn awr wrth i waith adeiladu cynnar barhau ar ddatblygiad swyddfa newydd yno a fydd yn darparu lle ar gyfer 600 o swyddi.

Gweld stori lawn

Archwilio Cyfrifon

Rhanbarth Ddinesig Bae Abertawe Archwilio Cyfrifon 2021/22

Gweld stori lawn

Digwyddiad Pentre Awel ‘Cwrdd â’r Prynwr’ yn llwyddiant

Daeth busnesau adeiladu o bob rhan o dde Cymru ynghyd i ddigwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’ cyntaf Bouygues UK i drafod y cyfle i weithio ar barth un o ddatblygiad nodedig Pentre Awel yn Llanelli.

Gweld stori lawn

Gofyn i bobl fynegi diddordeb ar gyfer Cronfa Ddatblygu Eiddo Glannau Port Talbot sy’n werth £10m

Mae ein rhaglen Cefnogi Arloesi a Thwf Carbon Isel wedi lansio'r Gronfa Datblygu Eiddo

Gweld stori lawn

Cynlluniau wedi rhanni ar gyfer y Matrics Arloesedd

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi rhannu ei gweledigaeth ar gyfer Y Matrics Arloesi

Gweld stori lawn

Dathlu portffolio cyfan y Fargen Ddinesig, sydd wedi'i gymeradwyo ac yn cael ei gyflawni, gyda Digwyddiad Arddangos i nodi'r garreg filltir hon

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi cyrraedd carreg filltir hollbwysig, ac mae'r naw prosiect a rhaglen drawsnewidiol wedi'u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Gweld stori lawn

Athletwyr elît yn defnyddio Dillad Clyfar Prifysgol Abertawe

Mae Gweinidog Llywodraeth y DU, David TC Davies, wedi ymweld â phrosiect Campysau Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sy’n werth £132 miliwn, i weld sut datblygwyd y dechnoleg ar gyfer Dillad Clyfar - dillad yr oedd rhai athletwyr (gan gynnwys rhai a enillodd fedalau) wedi’u gwisgo yn y gemau Olympaidd yn Tokyo y llynedd.

Gweld stori lawn

Rhoi sêl bendith i'r prosiect campysau ym mhortffolio'r Fargen Ddinesig

Mae prosiect Campysau gwerth £132 miliwn Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol