Pob Erthygl Newyddion

Dod yn fuan - Cronfa Cymhellion Ariannol HAPS

Dysgwch fwy am ein Cronfa Cymhellion Ariannol

Gweld stori lawn

Arena'n croesawu'n agos i 240,000 o ymwelwyr yn y flwyddyn gyntaf

Mae'n agos i 240,000 o ymwelwyr wedi ymweld ag Arena Abertawe ers iddi agor

Gweld stori lawn

Cyfle i gael taith dywys o amgylch safle datblygu Ffordd y Brenin

Mae taith dywys o amgylch safle datblygu Ffordd y Brenin yn cael ei threfnu

Gweld stori lawn

Prifysgol Abertawe yn ennill arian drwy'r rhaglen Sgiliau a Thalentau i hybu sgiliau gweithgynhyrchu

Bydd Prifysgol Abertawe yn chwarae rhan allweddol wrth lywio gweithlu gweithgynhyrchu Cymru yn y dyfodol

Gweld stori lawn

Gofodau gweithio newydd, modern ar gael ym Mhorthladd Penfro, y porth i'r chwyldro ynni gwyrdd

Mae gofodau swyddfa a gweithdai modern newydd bron yn barod ym Mhorthladd Penfro

Gweld stori lawn

Datblygiad swyddfeydd newydd yn cyrraedd lefel y stryd

Mae'r gwaith i adeiladu datblygiad swyddfeydd newydd pwysig yng nghanol dinas Abertawe bellach wedi cyrraedd lefel y stryd.

Gweld stori lawn

Gwaith gwerth £1 biliwn i drawsnewid Abertawe'n parhau i 2023 a thu hwnt

Mae swyddfa newydd yn hen glwb nos Oceana ac atyniad ymwelwyr wisgi Penderyn newydd ymhlith y prosiectau o Abertawe a osodwyd i'w cwblhau yn 2023.

Gweld stori lawn

Uchafbwyntiau 2022

Dyma beth mae'r cytundebau twf wedi bod yn ei wneud yn 2022.

Gweld stori lawn

Pobl ifanc yn paratoi i gael sgiliau ar gyfer cyflogaeth leol yn y dyfodol wrth i bum prosiect peilot Bargen Ddinesig gael eu cymeradwyo

Mae rhaglen Sgiliau a Thalentau Bargen Ddinesig Bae Abertawe gam arall ymlaen i helpu miloedd o fyfyrwyr lleol i baratoi ar gyfer cyfleoedd swyddi sydd ar y gweill ar draws y rhanbarth.

Gweld stori lawn
Tweets currently unavailable