Mae'r Datganiad Cyfrifon yn dwyn ynghyd ein trafodion ariannol ar ffurf gryno. Y cyfnod adrodd yw am ddeuddeg mis hyd 31 Mawrth 2021.