Seilwaith Digidol

Bydd y rhaglen Seilwaith digidol gwerth £55 miliwn o fudd i breswylwyr a busnesau ym mhob rhan o Ddinas-ranbarth Bae Abertawe, sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe. Amcangyfrifir y bydd y rhaglen werth £318 miliwn i'r economi ranbarthol yn y 15 mlynedd nesaf.

Dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, bydd y rhaglen Seilwaith Digidol yn:

Amcangyfrifir buddsoddiad mewnol o £30 miliwn yn ystod cyfnod o bum mlynedd o ran cyflawni'r rhaglen.

Statws: Achos busnes wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.