Cefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel

Bydd y rhaglen gwerth £58.7 miliwn yn sicrhau swyddi a thwf cynaliadwy yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe i gefnogi'r gwaith o greu economi di-garbon ac arloesol, diolch i bartneriaeth rhwng y llywodraeth, y byd academaidd a diwydiant.

Bydd saith prosiect cysylltiedig yn cynorthwyo o ran y canlynol:

Rhagwelir y bydd y rhaglen hon a arweinir gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot, sy'n canolbwyntio'n bennaf ar ardal harbwr Glannau Port Talbot, yn werth £6.2 miliwn y flwyddyn i'r economi leol.

Mae'r rhaglen Cefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel yn cynnwys saith prosiect rhyng-gysylltiedig o dan bedair thema:

Statws: Achos busnes wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.