Mae'r Datganiad Cyfrifon yn dwyn ynghyd ar ffurf gryno ein trafodion ariannol. Mae'r cyfnod adrodd am ddeuddeg mis hyd at 31 Mawrth 2022.