Mae Porthladd Aberdaugleddau, ein partneriaid ym mhrosiect Ardan Forol Doc Penfro yn croesawu ymholiadau i'r swyddfeydd a gweithdai newydd a fydd yn cael eu creu yn yr anecsau sydd ynghlwm wrht y Siediau Awerynnay Sunderland ym Mhorth Penfro. Bydd y swyddfeydd a’r gweithdy wedi'u cwblhau yn gynnar yn 2023.

Lawrlwytho llyfryn

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth www.pembrokeport.com/property

 

image